Uppsatser.nu

Ditt fria uppsatsbibliotek på nätet!

Gustaf Fröding

Publicerad i Svenska.

1. Inledning

Jag har fått en uppgift om litteraturhistoria i Svenska B där jag ska skriva om en författare och epoken denne levde i. Jag kommer redovisa fakta och egna åsikter om Gustaf Fröding. Hur såg hans svåra liv ut och hur påverkade det egentligen hans diktning?

1.2 Syfte

Syftet är att samla information om Gustaf Fröding och hans verk för att sedan kunna analysera och diskutera om hur verken speglade hans liv, tiden han levde i och samhället.

1.3 Frågeställningar

För att kunna få svar på mitt syfte behöver jag besvara följande frågor:

 • Vart och när föddes han?
 • Hur var hans barndom?
 • Hur var hans familj och vilka bestod den av?
 • Utbildning och boende på andra orter än födelseorten?
 • Hade han någon partner?
 • Hur skrev han?
 • Vad innehåller hans verk?
 • Hur såg samhället ut på den tiden?
 • Hur skrev andra författare och vad skrev de om?

1.4 Metod

Jag kommer främst använda internet för att söka fakta. Mina två huvudkällor kommer att vara Wikipedia och Nationalencyklopedin, men jag kommer även använda andra källor dels för att kontrollera fakta och även för att hämta mer information.

Valet av metod var väldigt enkelt då internet gör det möjligt att snabbt leta reda på relevant information samt kunna använda och jämföra flera olika källor på ett enkelt sätt. Det blir även lättare för andra att kunna hitta källorna snabbt då nästan alla har tillgång till internet.

2. Resultat

Biografi

Gustaf Fröding föddes den 22 augusti 1860 på Alsters herrgård i Värmland. Hans släkt var djupt förankrad i det värmländska brukslivet.1 Gustafs barndom speglas av en väldig instabilitet, hans mor led av depression och hans far insjuknade i ”nervösa åkommor”, någon som låg i släkten.2 Gustafs familj flyttade och bosatte sig på ett flertal olika ställen, bl.a. i Lund, Kristinehamn, Karlstad. Det var i Karlstad han tog studentexamen 1880 och flyttade ett år senare till Uppsala för att studera vidare, men samma år dog hans far och Gustaf fick ärva en stor summa pengar. Gustaf lade då studierna åt sidan och använde pengarna till alkohol och kvinnor, pengar som idag skulle vara värderat till en miljon kronor.3

1885, när Gustaf var 25 år började han publicera dikter i Karlstads-Tidningen och två år senare blev han anställd där. På grund av psykiska problem togs han in på en nervkuranstalt 1889-1890. Under tiden där sammanställde han sin första diktsamling, ”Guitarr och dragharmonika” som släpptes 1891. Fyra år senare försämrades hans psykiska hälsa ytterligare, detta tvingade Gustaf att sluta på tidningen. Precis innan han blev sjuk färdigställde han diktsamlingen ”Nya dikter”.

Resten av Gustafs liv var väldigt instabilt, han spenderade stor del av hans tid på olika mentalsjukhus och anstalter, dels för hans psykiska problem men även för alkoholism. Trots detta lyckades han sammanställa sin tredje diktsamling; ”Stänk och flikar”, vilken innehöll dikten ”En morgondröm” som han blev åtalad för.4

Och som knoppen av Ariens ros en vår
sina skylande blad från pistillerna slår
inför sol, inför vindar och frön
låg hon naket och utslaget skön
och med vittskilda knän och med skälvande sköte
var den älskades åtrå i möte.5

1897 utkom samlingen ”Stänk och flikar” följt av ”Gralstänk” 1898. Han blev återigen sjuk och denna gång blev han aldrig riktigt bra. Han flyttade till Villa Gröndal i Djurgården och vårdades där under sina sista år i livet. Den 8 februari 1911 dog Gustaf Fröding.

Dikning

Fröding var väldigt mångsidig i sitt skrivande, han presenterade sina verk i en rad olika tekniker för att föra fram hans tankar och idéer. Han verkade främst inom epoken symbolism, då han ofta använde symboler i hans dikter.6 Hans dikter hade ofta humoristiska inslag och var ibland provocerande, då han ville töja på den moraliska gränsen.

I hans tidiga liv skrev han mycket om den vackra värmländska naturen, men dikter skrivna senare i hans liv har mer filosofiska inslag.

3. Analys, slutsatser och diskussion

Frödings liv var minst sagt turbulent, en svår uppväxt och psykiska sjukdomar som ständigt jagade honom tror jag ledde till de mästerverk han skapade. I brist på socialt umgänge lade han nog mycket tid på sig själv och djupa tankar om omgivningen. I och med hans instabila uppväxt har han fått ett brett perspektiv av livet.

Fröding och epokerna

Det är svårt att placera Fröding i någon speciell epok, då han var väldigt bred i sitt skrivande. Vissa gånger känns han som en symbolist, eftersom han dels använde symboler men även för hans romaniska och filosofiska inslag samt den musikaliska rytmen i dikterna. Det som ibland inte kännetecknas i symbolismen är formen på hans dikter. Det typiska för symbolism är att dikterna inte har bestämt antal ord per versrad eller ett bestämt antal versrader per strof, utan man skrev mer fritt.

Analys

Jag ska analysera dikten ”En kärleksvisa” ur samlingen Gralstänk.

Jag köpte min kärlek för pengar,
för mig var ej annan att få,
sjung vackert, I skorrande strängar,
sjung vackert om kärlek ändå.

Den drömmen, som aldrig besannats,
som dröm var den vacker att få,
för den, som ur Eden förbannats,
är Eden ett Eden ändå.

Tolkning

Jag tolkar dikten som att man ska se saker positivt, från den ljusa sidan, även om man har gjort något som ses som negativt. Detta syns tydligt i den första strofen som börjar ”Jag köpte min kärlek för pengar”. Att köpa kärlek (vilket jag tolkar som att köpta sex) var inte fel enligt lag, men sågs som något dåligt och negativt av de flesta människor, mycket på grund av den kristna tron men även på grund av moralen. Men trots detta vill Gustaf att man ska ”sjunga vackert om kärlek ändå”, vilket är något positivt.

Den drömmen, som aldrig besannats,
som dröm var den vacker att få,
för den, som ur Eden förbannats,
är Eden ett Eden ändå.

I andra strofen tar han upp en dröm som aldrig besannats och Eden. Edens trädgård var den lustgård där Adam och Eva, de första människorna enligt Första Mosebok levde. Det kallas också paradiset, och det var detta paradis som Gustaf drömde om, men skulle aldrig få. Vad Gustaf tänker på när han skriver Eden är en tolkning. Jag tolkar det som att hans Eden är paradiset, det paradis han skulle hamna i om han blev kär och fick gifta sig. Han skulle aldrig hamna där, han skulle förbli ensam enligt honom själv. ”För den, som ur Eden förbannats, är Eden ett Eden ändå”, även om han inte hamnar där kommer kärlek fortfarande vara kärlek och lika underbart som alltid.

Budskap

Budskapet med dikten är att man ska se saker och ting positivt, man kan bli förlåten och man ska inte haka upp sig på något dåligt en person har gjort. Man ska heller inte ta fram det dåliga ur en känsla eller sak, utan man ska plocka fram det som är bra. Exempel på detta är kärlek, kärlek kan vara något som knäcker en, men även något underbart och det är det underbara man ska ta fram och tänka på.

I slutet av andra strofen kan man få känslan av något helt annat: ”för den, som ur Eden förbannats, är Eden ett Eden ändå”. En person är väldigt kär i någon och drömmer om en framtid med denne, sedan blir personen sårad och då väldigt ledsen. Det blir lätt då att den personen tänker att kärlek bara är dumt och dåligt samt att kärlek är något man inte behöver då det bara sårar. Det Gustaf skriver är att kärlek är fortfarande kärlek, det förändras inte och det finns både positiva och negativa sidor, men det är som sagt de positiva sidorna man ska ta fram.

Känslor som dikten förmedlar

Enligt mig förmedlar dikten många känslor, men främst blir jag glad av den. Detta på grund av den positiva attityden Gustaf förmedlar och positiva tankar gör en glad.

Språket/formen

Språket i dikten är väldigt enkelt för att vara skriven för över 100 år sedan, det finns inga ordval som är konstiga eller särskilt svåra att förstå. Det enda ord som kan vara svårt att förstå betydelsen av Eden, då kanske inte alla har koll på religiös historia. Dikten är en s.k. bunden vers, det finns alltså rim genom hela dikten, varannan rad rimmar. Ex. i första strofen där man finner ”pengar” och ”strängar”. Det är också bestämt antal rader på en strof. Tack vare rimmen och viss upprepning av ord får dikten en oerhört bra rytm.

Bildspråk

Det finns en symbol som nämns flera gånger, Eden. Vad Eden står som symbol för är en upp till var och en att avgöra, men jag tror att det är det man upplever när man är kär och har någon att dela det med. Anledningen till att jag tror det är för att dikten är fokuserad på kärlek och det är den drömmen som för Gustaf alltid skulle förbli en dröm.

4. Sammanfattning

Frödings liv var oerhört ostabilt, det började redan under barndomen när hans far dog tidigt och hans mor drabbades av sjukdom samt depression. Han var utstött under tiden i grundskolan och alkoholproblemen började tidigt. Psykiska problem härjade under hela hans liv. Allt detta ledde nog dock till hans förmåga att leva och ta vara på nuet samt se saker positivt och uppskatta det han har.

Hans diktning var genomtänkt, enkel och ganska unik. Det är detta som har lett till att Gustaf Fröding är -och kommer troligtvis förbli – den mest folkkära poeten i Sverige.

5. Källförteckning

http://www.ne.se/lang/gustaf-fr%C3%B6ding 10/5-11

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Fr%C3%B6ding

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3857&artikel=3741582

 1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Fr%C3%B6ding#Biografi 16/5-11
 2. http://runeberg.org/authors/froding.html 16/5-11
 3. http://www.anus.com/tribes/snus/om/inspiration/gustaf_froding.html 16/5-11
 4. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Fr%C3%B6ding#Sjukdom 17/5-11
 5. Utdrag ur dikten ”En morgondröm” http://runeberg.org/stanflik/20.html 17/5-11
 6. http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_litteratur   23/5-11