Edith Södergran

1. Inledning Edith Södergran, en stark kvinna med ett sorgligt liv bakom sig. En kvinna som skrev underbara tankevärda dikter. 1.2 – Syfte Syftet med den här uppgiften är att få veta mer om Edith Södergrans liv. Ta reda på …


Gustaf Fröding

1.     Inledning Jag har fått en uppgift om litteraturhistoria i Svenska B där jag ska skriva om en författare och epoken denne levde i. Jag kommer redovisa fakta och egna åsikter om Gustaf Fröding. Hur såg hans svåra liv ut …