Uppsatser.nu

Ditt fria uppsatsbibliotek på nätet!

Edith Södergran

Publicerad i Svenska.

1. Inledning

Edith Södergran, en stark kvinna med ett sorgligt liv bakom sig. En kvinna som skrev underbara tankevärda dikter.

1.2 - Syfte

Syftet med den här uppgiften är att få veta mer om Edith Södergrans liv. Ta reda på vilken epok hon levde under, fördjupa mig mer i den och sedan diskutera om hon skrev utifrån hur samhället var då.  Jag ska även analysera mig i en av hennes dikter ”Landet som icke är”.

1.3 - Frågeställning

 • Vem var hon och hur såg hennes liv ut?
 • Vilken epok levde hon under? Hur såg den epoken ut?
 • Vilka dikter har hon skrivit och har hon skrivit utifrån hur samhället såg ut då?
 • Vad är typiskt modernistiskt i dikten ”Landet som icke är”?

1.4 - Metod

För att ta reda på hur hennes liv såg ut, hur epoken hon levde under såg ut och hur hennes dikter löd ska jag använda mig av internet och en del böcker.

2. Resultat

Edith Södergrans liv

Edith södergran var en av de första modernisterna inom svensk litteratur. Hon växte upp med sina föräldrar Matts och Helena Södergran. Föräldrarna var finlandssvenskar. Edith var deras enda gemensamma barn. Fadern blev änkling efter att ha förlorat sin fru och hans två små barn. Modern hade fött en son som dog bara två dagar efter födseln. Sorgen förenade Matts och Helena och den 4 april 1892 kom deras dotter Edith Irene Södergran till världen.

När Edith var några månader gammal flyttade familjen till Karelska nästet i St. Petersburg. Ediths morfar hade köpt ett hus till dem där. Ediths fader fick jobb på ett sågverk men efter trå år gick det i konkurs och det gjorde att familjen fick det svårt ekonomiskt. Några månader senare dog moderns far och då fick familjen ärva en summa pengar efter honom som fick familjen på fötter igen.

I oktober 1907 dog Ediths far i lungtuberkulos på sjukhuset Nummela sanatorium.

Edith drabbades senare av samma sjukdom och hamnade på samma sjukhus som sin far legat på. Edith var olycklig över att behöva ligga där för att den förknippades för starkt med hennes far. Hon rasade i vikt och humöret blev sämre. Edith dog midsommardagen 1921 i sitt hem och begravdes på by kyrkogården.

Dikter av Edith:

Edith hann skriva många dikter under sitt korta liv. Hon älskade att läsa sina egna dikter men ogillade att rimma ord utan hon tyckte att alla ord hade sin egen rytm. Några av dikterna Edith skrev var:

 • Min själ
 • Stjärnorna
 • Höstens dagar
 • Landet som icke är
 • Min barndoms träd
 • Vierge morderne
 • Dagen svalnar

Modernism:

Expressionismen och symbolismen är två delar av modernismen och det var under dem Edith levde.

Expressionismen handlar mycket om att uttrycka sig med starka känslor och föreställa sig saker. Den handlar mycket om att försöka uttrycka människors innersta känslor och ta upp sådana . Symbolisterna ägnade gärna sig åt det inre livet och ta avstånd från samhället och samhällsproblemen. Symbolismen handlade även mycket om konst och målningar och de använde sig mycket av symboler/bilder. De beskrev sina känslor med metaforer för att få dem så starka som möjligt. Till skillnad från realismen som försökte vara så realistiska som möjligt försökte symbolisterna att göra känslorna så starka som möjligt som t.ex. Din själ är svart, vilket inte stämmer utan det gör att känslan blir starkare.

3. Analys, slutsats och diskussion:

Landet som icke är:

Jag längtar till landet som icke är,
ty allting som är, är jag trött att begära.
Månen berättar mig i silverne runor
om landet som icke.
Landet, där all vår önskan blir underbart
uppfylld,
landet där alla våra kedjor falla,
landet där vi ska svalka vår sargade panna
i månens dagg.
Mitt liv var en het villa.
Men nu har jag funnit och ett har jag
verkligen vunnit
vägen till landet som icke är.
I landet som icke är
där går min älskade med gnistrande krona.
Vem är min älskade?
Natten är mörk och stjärnorna dallra till svar.
Vem är min älskade? Vad är hans namn?
Himlarna välva sig högre och högre,
och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor
och vet intet svar
Men ett människobarn är inget annat än visshet
Och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar
Och det kommer ett svar:
Jag är den du älskar och alltid ska älska

Tolkning av dikten:

Jag tolkar Ediths längtan i dikten ”landet som icke är” som en längtan till antingen ett nytt liv efter döden där hon är frisk eller till ett nytt samhälle fritt från kaos och krig. Hon skrev den här dikten i slutet av sitt liv och jag tror att hon har skrivit om hur hon önskar att hennes nästa liv kommer se ut.

Budskap:

Du ska tro att din längtan kommer att gå i uppfyllelse.
När du verkligen tror på något och drömmer om något kan det ge dig kraft att klara av situationen du lever i just nu.

Språket och formen:

Dikten är skriven med långa meningar och ofta bestående av många satser. Jag tycker dikten har en bra rytm fast hon inte använt sig av något rim.

Edith har använt sig av många beskrivande adjektiv i dikten. Som t.ex. Gnistrande krona, Silverne runor och sargade panna.

Det finns några anaforer som ordet ”landet” som återkommer ett flertal gånger i dikten.

Bildspråk:

I dikten använder hon sig både av metaforer och liknelser.

”Ett människobarn är inget annat än visshet” som jag anser är en liknelse.
Jag tror hon tänker att ett människobarn är något påtagligt och självklart.

”Månen berättar mig i silverne runor, om landet som icke är.” Vilket man kan tolka på olika sätt. Antingen att månen verkligen talar till henne eller att månen väcker känslor hos henne om t.ex. Hur ”landet som icke är” ser ut.

”Och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar.” Med det menar dem ju inte att barnet sträcker ut sina armar högre än alla himlar utan att dem sträcker armarna högt upp i luften.

”landet där alla våra kedjor falla”
Med det menar dem att alla tunga och jobbiga problem kommer att försvinna. Att man helt enkelt blir problemfri.

Komposition:

Jag tycker att dikten har en stark känsla hela vägen. I början av dikten beskriver hon om ett land eller tillstånd som hon längtar till och som hon beskriver på ett vackert och målande sätt. I slutet av dikten bekräftas hennes längtan. Hennes längtan bekräftas av att hon ställer en fråga ”Vem är min älskade, vad är hans namn?” som hon själv ger ett svar på som lyder ”Jag är den du älskar och den du alltid ska älska”.

Hon skapar tydliga stämningar som t.ex. längtan och förväntningar som t.ex Landet, där all vår önskan blir underbar och landet där alla våra kedjor falla . Dikten pendlar mellan närhet och avstånd och med det menar jag att hon drömmer om något som inte finns. För henne är drömmarna väldigt nära och äkta och samtidigt så finns ju inte landet och är då väldigt långt borta.

Säger dikten något om tiden/samhället som dikten är skriven i?

Det märks tydligt i dikten att hon är påverkad av både expressionismen och symbolismen.

Edith förvränger verkligheten i sina dikter för att ge uttryck för sina känslor. Man märker även tydligt att hon använder sig av starka adjektiv för att beskriva hur starka känslorna är. Exempel på det är: Månen berättar mig i silverne runor och där går min älskade med gnistrande krona.

Symbolismen visar sig i att hon ägnar sig åt sitt inre egna liv och där hon tänker kring livet och ger sig själv svar. Hon för en egen inre dialog. Hon ger svar på sina egna frågor, ”Vem är min älskade?” och den sista meningen i dikten lyder: ”Jag är den du älskar och alltid ska älska”.

Hon använder sig av många metaforer vilket är typsikt för symbolismen. Ett exempel på det är: ”Jag längtar till landet som icke är” Landet som icke är finns ju inte utan det är ett land som hon drömmer om ska finnas eller hur hon vill att samhället ska se ut i framtiden.

Under tiden då Edith skrev dikten pågick första världskriget. Dikten kan tolkas som att hon längtar efter ett bättre samhälle.

Sammanfattning:

Edith hade ett väldigt trasigt liv. Hennes far dog tidigt och det gjorde hennes mycket ledsen. Inte nog med det blev Edith sjuk väldigt tidigt och dog i 30-års ålder. Edith har skrivit många tänkvärda dikter under sitt korta liv.

Efter det jag läste om Edith har jag kommit fram till att jag tycker att hon var en mycket stark kvinna. Hon är mycket sjuk och ger ändå inte upp vilket hon visar i dikten ”Landet som icke är” som hon skrev i slutet av sitt liv. Hon längtar och drömmer vidare och ger inte bara upp. Edith har blivit en förebild för många andra kvinnliga poeter. Jag tror även att hennes dikter gav henne kraft att orka leva.

Källförteckning:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Landet_som_icke_%C3%A4r#Bibliografi 10 maj 2011 - Tid: 15:00

Bok: Svensk lyrik- från medeltid till nutid –student litteratur- Göran Lindström, Gösta Löwendahl, Jan Morgren och Bertil Romberg.

http://klassiker.wikispaces.com/Edith+S%C3%B6dergran 10 maj 2011 - Tid: 17:26

Bok: Edith Södergran. Dikter och fakta.