Uppsatser.nu

Ditt fria uppsatsbibliotek på nätet!

Skriva uppsats

Hur skriver man en uppsats? Vilka delar ska ingå? Är det någon skillnad på en uppsats skriven på gymnasiet, jämfört med en som är skriven på högskolan/universitetet? Det behöver inte vara så svårt som det till en början kan verka.

De delar som ingår i en uppsats är titel/titelsida, innehållsförteckning, abstract/sammandrag (kanske främst i uppsatser på högskole/universitetsnivå), inledning, själva uppsatsen, sammanfattning och slutligen källförteckning. Kanske har du även med eventuella bilagor på slutet, men det är även det oftast på högskole/universitetsnivå.

På gymnasienivå skrivs en uppsats ofta för att kunna träna sig på dels argumentationsteknik, dels på själva uppsatsskrivandet samt att även kunna visa upp kunskaper i ämnet. På högskolan är kraven högre när det gäller format på uppsatsen men även när det gäller innehållet. En uppsats på högskolenivå är ett större arbete än på gymnasiet, och har högre krav på både form och innehåll. Att ha en röd tråd, och kunna föra en diskussion samt dra egna slutsatser är mycket viktigt i en uppsats på högskolenivå. Det ses som viktigt att slutsatserna är väl underbyggda, och det är större krav på vetenskapliga källor än i gymnasiet. Projektarbetet som alla gör i slutet av gymnasiet kan ses som en förberedelse inför detta.

Hur ska man då skriva en bra uppsats?

Det bästa när du ska börja skriva din uppsats, är att göra en planering. Bryta ner uppsatsen i mindre och mer lätthanterliga delar, och sedan beta av delarna en i taget. En planering är A och O – vad ska du skriva om? Hur ska du lägga upp det? Hur ska uppsatsen vara utformat – antal sidor och så vidare? Ta upp allt som är relevant i din planering, och dela sedan upp det i mindre delar, som du ska arbeta med varje dag eller vecka (beroende på hur mycket tid du har på dig).

Den första frågan är helt enkelt – vad ska du skriva om? Om ämnet redan är förutbestämt är det redan klart, alternativt att du försöker hitta någon ny infallsvinkel på ämnet. Om ämnet till exempel är ”bröllop” kan man ha olika infallsvinklar på det – bröllop i olika kulturer, bröllop genom tiderna, varför har människor bröllop och så vidare.

Därefter börjar du leta litteratur och annan information. Annan information kan till exempel vara intervjuer, enkäter och så vidare, beroende på vad det är du skriver om. Här gäller det även att kunna sortera, om det är mycket information det handlar om – vilken information behöver jag, och vilken är vetenskapligt relevant?

Sedan kan det vara dags för ett första utkast – börja med att göra en kort uppställning om vad du ska ha med i uppsatsen och i vilken ordning informationen ska presenteras. Efter det är det bara att skriva ett första utkast. Gå sedan igenom utkastet, gärna flera gånger, och ändra och rätta till där det behövs. Ha gärna ett bra språk, grammatik och kolla efter stavfel. Sedan borde din uppsats vara klar!

Det är alltså en del att tänka på när man skriver en bra uppsats, men med träning så är det inga större svårigheter.

Lycka till!