Att mötas i musiken

En kvalitativ studie om musikpedagogiskt arbete inom Daglig verksamhet

Publicerad 2013 i Övrigt. Inga kommentarer
[Total: 0    Average: 0/5]
Fanny Pålsson, Stockholms musikpedagogiska institut

Syftet med undersökningen är att fördjupa och bredda kunskaperna om hur personal inom Daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar musikpedagogiskt. Syftet är också att undersöka hur personalen anser att musiken påverkar arbetstagarna. För att uppnå syftet lyfts två frågeställningar fram: Hur ser personalen på musikens inverkan på arbetstagarnas utveckling och vilka eventuella pedagogiska metoder arbetar personalen utifrån?

För att kunna svara på frågeställningarna har observationer och kvalitativa intervjuer genomförts på två olika Dagliga verksamheter. Genom att arbetstagarna arbetar med musik som uttrycksform visar undersökningens resultat att arbetstagarna utvecklas i det sociala samspelet. Resultaten visar också att arbetstagarnas sociala och musikaliska förmåga förbättras när de med hjälp av personalen arbetar med musiken. Detta beskriver Vygotskij som den egna närmsta utvecklingszonen (Zone Of Proximal Development). En annan slutsats som kan dras är att personalen arbetar utifrån metoder, verktyg och ramar som de på egen hand har arbetat fram utifrån olika bakgrund och erfarenheter. Exempel på dessa metoder är:

Personalen spelar först en rytm tillsammans med arbetstagaren och stöttar arbetstagaren tills denne kan spela rytmen på egen hand.
Personalen förklarar för arbetstagaren hur instrumentet ska låta genom att använda sig av metaforer.
Personalen använder sig av bilder för att förtydliga vilken låt som ska spelas.
Nyckelord: Funktionsnedsättning, musikpedagogik, socialt samspel, Daglig verksamhet.


Ladda ned som PDF