Gustaf Fröding

1.     Inledning Jag har fått en uppgift om litteraturhistoria i Svenska B där jag ska skriva om en författare och epoken denne levde i. Jag kommer redovisa fakta och egna åsikter om Gustaf Fröding. Hur såg hans svåra liv ut …


Högskoleprovet

Den kvinnliga chefsrösten

Kvinnliga företagsledares inställning till och medvetenhet om röst och muntlig kommunikation

Bakgrund Eftersom det inte finns mycket skrivet om ledarskap och genus vad gäller röst består ramen i uppsatsen av dels en redovisning av en del litteratur i ämnet ledarskap och genus, dels en genomgång av skillnader i röstanvändning mellan kvinnor …


Lärarröstens taltonläge

Finns det en skillnad i lärarröstens taltonläge före och efter en arbetsdag?

Uppsatsen handlar om lärarrösten, framförallt de kvinnliga pedagogernas röster. Innehållet består dels av en mindre undersökning av taltonläget hos en grupp kvinnliga pedagoger samt en kompletterande enkätundersökning. Dessutom beskriver den delar av forskning och studier som berör ämnet. Resultatet visar …


Så här spelar du låten!

En studie om musiklärares syn på notation i ensemblespel på högstadiet

Bakgrund Ensemblespel är en alltmer dominerande form av musikundervisning på högstadiet. Gehörsorienterad musik lärs ut med hjälp av bl.a. olika typer av notation. Vilka syften tjänar notbilden i dessa sammanhang, hur används den och vad lär sig eleverna? Är notation …


Gestaltning av dikt

En jämförelse mellan traditionell diktuppläsning och Poetry Slam

Bakgrund Poetry Slam är en rörelse som växt fram i Sverige under 90-talet och har sitt ursprung i USA. Det är en tävlingsform för poesi, där poeter framför sina egna dikter. Poetry slam-rörelsen har blivit mer och mer synlig och …