Genusperspektiv på ensemblelärare

Representation av män och kvinnor, och deras instrument, inom gruppen ensemblelärare på gymnasiet

Forskning visar att musikbranschen är mansdominerad och segregationen mellan kvinnor och män är stor. Detta tar sig bland annat uttryck i mäns och kvinnors olika val av instrument. Den enda positionen där kvinnor inte är i minoritet är i rollen …


Tvärflöjtsspel och röstens väl och ve

Påverkas rösten av att spela tvärflöjt?

Bakgrund Tvärflöjtister använder, vid ljudalstring på sitt instrument, samma områden i kroppen som vid tal och sång. Instrumentet måste hållas upp med armarna i en snedvriden ställning åt höger sida av kroppen. Syfte Syftet med uppsatsen var att undersöka om …


Högskoleprovet

Gitarrlektioner på YouTube

Så ser det ut!

Bakgrund Med samhällets förändring ändras villkoren för lärandet. Eleverna formar i större utsträckning sina egna lärovägar tack vare informationstekniken. Det designteoretiska perspektivet tar upp alla arrangemang för lärande i och utanför klassrum och skola, till exempel läromedel av olika slag …Sångundervisning för välbefinnande

Bakgrund Att utöva sång är en aktivitet som kan bidra till ökat välbefinnande. När man sjunger sker det hormonella förändringar i kroppen. Ett exempel på en sådan hormonell förändring är frigörandet av dopamin. Dopaminet påverkar hjärnans belöningssystem och sker fysiskt …
Ta av mössan och håll rytmen!

En uppsats om tre musiklärares arbete i den svenska grundskolan

Bakgrund En intensiv debatt pågår om den svenska skolan. Genom politiska beslut har stora förändringar som kommunalisering, friskolereform och ett nytt betygssystem genomförts. I det dagliga skolarbetet får lärare och elever uppleva hur besluten högst upp får konsekvenser längst ner. Syfte …Persisk musikundervisning i Sverige

Bakgrund Persisk traditionell musik är omkring 2000 år gammal och har influerat många andra musikkulturer både i västvärlden och i öst. På senare tid har även Iran influerats av andra traditioner, bland annat har notskrift införts. Då musiken tidigare bestått …