Tvärflöjtsspel och röstens väl och ve

Påverkas rösten av att spela tvärflöjt?

Bakgrund Tvärflöjtister använder, vid ljudalstring på sitt instrument, samma områden i kroppen som vid tal och sång. Instrumentet måste hållas upp med armarna i en snedvriden ställning åt höger sida av kroppen. Syfte Syftet med uppsatsen var att undersöka om …


Gitarrlektioner på YouTube

Så ser det ut!

Bakgrund Med samhällets förändring ändras villkoren för lärandet. Eleverna formar i större utsträckning sina egna lärovägar tack vare informationstekniken. Det designteoretiska perspektivet tar upp alla arrangemang för lärande i och utanför klassrum och skola, till exempel läromedel av olika slag …


Högskoleprovet

Sångundervisning för välbefinnande

Bakgrund Att utöva sång är en aktivitet som kan bidra till ökat välbefinnande. När man sjunger sker det hormonella förändringar i kroppen. Ett exempel på en sådan hormonell förändring är frigörandet av dopamin. Dopaminet påverkar hjärnans belöningssystem och sker fysiskt …
Ta av mössan och håll rytmen!

En uppsats om tre musiklärares arbete i den svenska grundskolan

Bakgrund En intensiv debatt pågår om den svenska skolan. Genom politiska beslut har stora förändringar som kommunalisering, friskolereform och ett nytt betygssystem genomförts. I det dagliga skolarbetet får lärare och elever uppleva hur besluten högst upp får konsekvenser längst ner. Syfte …Persisk musikundervisning i Sverige

Bakgrund Persisk traditionell musik är omkring 2000 år gammal och har influerat många andra musikkulturer både i västvärlden och i öst. På senare tid har även Iran influerats av andra traditioner, bland annat har notskrift införts. Då musiken tidigare bestått …


Den kvinnliga chefsrösten

Kvinnliga företagsledares inställning till och medvetenhet om röst och muntlig kommunikation

Bakgrund Eftersom det inte finns mycket skrivet om ledarskap och genus vad gäller röst består ramen i uppsatsen av dels en redovisning av en del litteratur i ämnet ledarskap och genus, dels en genomgång av skillnader i röstanvändning mellan kvinnor …